Upphovsrätt

Läs om rättigheter gällande upphovsmannens ekonomiska och ideella rättigheter, skydd mot kopiering m.m.

Arbetsrätt

Läs om anställningsformer, rätighetter kring sjukdom, semester, ledighet, uppsägning och arbetsmiljö.

Familjerätt

Läs om rättigheter och lagar gällande makar, sambo, testamente, bodelning, arv, barnrätt och vårdnadstvister

Mänskliga rättigheter

Läs om dina rättigheter, europakonventionen och klagomål till Europadomstolen

Denna hemsida har en ny ägare.

Blogg

Europakonventionen är svensk lag År 1995 införlivades Europakonventionen i svensk lag och sedan dess är det fullt möjligt för svenska medborgare att vända sig till Europadomstolen för att klaga om man har blivit berövad sina fri- och rättigheter eller om dessa rättigheter har blivit kränkta av […]
Syftet med arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen bygger på grundsynen att arbete i möjligaste mån ska vara riskfritt i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetet ska även ge möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling. Arbetsförhållandena ska vara så utformade att den enskilde ska uppleva sitt arbete som en meningsfull […]
Mänskliga rättigheter innebär grundläggande rättigheter som varje enskild har gentemot staten. Dessa rättigheter skyddas i många länders grundlagar, i Sverige främst i Regeringsformens (RF) andra kapitel. Där kallas de för medborgerliga fri- och rättigheter. Mänskliga rättigheter delas i tre grupper: Politiska och medborgerliga rättigheter – t.ex. […]