Mänskliga rättigheter innebär grundläggande rättigheter som varje enskild har gentemot staten. Dessa rättigheter skyddas i många […]