Europakonventionen är svensk lag År 1995 införlivades Europakonventionen i svensk lag och sedan dess är det […]
Syftet med arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen bygger på grundsynen att arbete i möjligaste mån ska vara riskfritt i […]
Mänskliga rättigheter innebär grundläggande rättigheter som varje enskild har gentemot staten. Dessa rättigheter skyddas i många […]